CZPL mapa

Zapraszamy Cię do odwiedzenia czesko-polskiego pogranicza. Czekają na Ciebie kilometry tras rowerowych, tras narciarstwa biegowego, wieże widokowe, odrestaurowane zabytki, muzea i izby regionalne z nowoczesnymi wystawami.

Wszystko to zostało sfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Czechy-Polska. Program Interreg to 226 milionów euro wspierających m.in. rozwój turystki na obszarach przygranicznych.

odkryj nieznane
atrakcje turystyczne

odkryj polsko-czeskie pogranicze