Pogranicze polsko-czeskie w regionie Gór Orlickich i Bystrzyckich cechuje przede wszystkim nieskażona przyroda: lasy, łąki pełne górskich kwiatów, skały, torfowiska, czyste powietrze.

Można tu spotkać prawdziwe historyczne atrakcje, takie jak bunkry, kapliczki, kościoły, krzyże, ruiny dawnych osad. To wielkie bogactwo przyrodnicze i kulturowe nie jest dziś należycie wykorzystane. Z pewnością wpływ na to ma historia ostatnich 80 lat, kiedy to w konsekwencji II wojny światowej, nastąpiły tu znaczne zmiany spowodowane przesiedlaniem ludności. Wiele wsi opustoszało, inne były zasiedlone zaledwie w niewielkim stopniu. Odbiło się to na gospodarce regionu w tym na infrastrukturze turystycznej, przez co jest to dzisiaj region pogranicza polsko-czeskiego chyba najmniej poznany.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, powstało wiele pomysłów, aby to zmienić. Jednym z nich jest Projekt „Singletrack Glacensis”, przeznaczony dla tych, którzy oprócz zwiedzania lubią też trochę więcej adrenaliny. W miejscowościach: Česká Třebová, Zdobnice, Spalona i Międzygórze, przygotowano łącznie blisko 50 km tras zjazdowych i kilkadziesiąt kilometrów tras MTB wraz z zapleczem, w tym stacjami do ładowania rowerów elektrycznych i stacjami napraw.